نویسنده = ������������ ����������
اعتبارسنجی روایات تفسیری ناظر بر قطع رسالت از نسل حضرت یوسف

دوره 12، شماره 2، آذر 1399، صفحه 197-222

10.22052/12.2.9

سید محمدرضا حسینی‌نیا؛ سهراب مروتی؛ امین ذوالفقاری‌فر


روش علامه طباطبایی در بررسی و نقد تفاسیر روایی با تکیه بر قاعده سیاق

دوره 4، شماره 2، مهر 1391، صفحه 209-232

سهراب مروتی؛ امان‌الله ناصری کریموند