نویسنده = ���������� ����������
روش آیت‌الله خویی در کشف تحریف‌های سند

دوره 6، شماره 2، مهر 1393، صفحه 137-160

فتحیه فتاحی‌زاده؛ محمدکاظم رحمان ستایش؛ فاطمه ونکی