نویسنده = ��������������������� ���������������� ����������
نقد و بررسی آراء و روایات اهل سنّت دربارۀ ترتیب نزولی بودن مصحف امام علی

دوره 10، شماره 1، شهریور 1397، صفحه 77-98

10.22052/0.19.77

محدثه مقیمی‌نژاد داورانی؛ محمدعلی تجری


حجیت فهم و تفسیر غیرمعصومین از قرآن کریم در روایات شیعه

دوره 3، شماره 2، آذر 1390، صفحه 221-250

کاظم قاضی زاده؛ محدثه مقیمی نژاد داورانی