نویسنده = ������������������ ��������
علل ناهنجاری و روش کنترل آن از دیدگاه نهج‌البلاغه

دوره 3، شماره 1، مرداد 1390، صفحه 119-152

محسن صمدانیان؛ فردوس میریان