نویسنده = �������� ���������� ��������
مؤلفه های تصویر هنری در نامه سی و یکم نهج البلاغه

دوره 3، شماره 1، مرداد 1390، صفحه 247-272

محمد خاقانی؛ حمید عباس زاده