نویسنده = ����������������� ���������� ��������
گونه‌شناسی روایات تفسیری امام رضا(ع)

دوره 2، شماره 1، فروردین 1389، صفحه 37-66

عباس مصلائی‌پور یزدی؛ محسن دیمه‌کار گراب