نویسنده = پروین بهارزاده
بررسی سندی و دلالی روایات «اختصام در ملأ اعلی» در منابع روایی فریقین

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 اردیبهشت 1401

10.22052/hadith.2021.242941.1065

آذر زمانی؛ پروین بهارزاده؛ فتحیه فتاحی زاده


نقدی بر روش هاشم معروف حسنی در اعتبارسنجی روایات فضایل اهل بیت در کتاب الموضوعات فی الآثار و الأخبار

دوره 11، شماره 1، شهریور 1398، صفحه 367-394

10.22052/0.21.367

فریده امینی؛ پروین بهارزاده؛ معصومه شیردل؛ طاهره نعمتی


تنوع گونه‌های حدیث‌نگاری نزد ایرانیان قرن ششم

دوره 8، شماره 1، شهریور 1395، صفحه 143-176

فرشته کسری دهکردی؛ پروین بهارزاده