نویسنده = �������� �������� ��������
بررسی و تحلیل معیارهای طبرسی در نقد متنی احادیث تفسیری

دوره 13، شماره 1، اردیبهشت 1400، صفحه 7-32

10.22052/hadith.2021.111272

حمیدرضا فهیمی‌تبار؛ مهدی آذری فرد


بازپژوهی روایت «الحسن والحسین سیّدا شباب أهل الجنّه» در منابع اهل سنّت

دوره 11، شماره 2، اسفند 1398، صفحه 99-118

10.22052/0.22.99

عباسعلی فراهتی؛ مهدی آذری‌فرد؛ امیرحسین پارسا


نقد سندی و دلالی روایات ناظر بر سوره‌های مکی و مدنی با تأکید بر دیدگاه سیوطی

دوره 6، شماره 2، مهر 1393، صفحه 273-302

رحمت‌الله عبدالله‌زاده آرانی؛ مهدی آذری‌فرد