نویسنده = ������������ ������������ �����������������
بررسی حجیت روایات با سند ضعیف و متن قوی با تأکید بر روایات «حجه الله»

دوره 11، شماره 1، شهریور 1398، صفحه 105-132

10.22052/0.21.105

سید رضا مؤدب؛ محمدعلی مجد فقیهی؛ روح‌الله بهادری جهرمی


مصداق‌شناسی آیۀ دابه الارض باتوجه‌به روایات فریقین

دوره 9، شماره 2، اسفند 1396، صفحه 207-238

10.22052/hadith.2018.111181

روح‌الله بهادری جهرمی؛ محمدعلی مجد فقیهی