نویسنده = �������������� ����������������
شواهد قرآنی حدیث رفع

دوره 10، شماره 2، اسفند 1397، صفحه 85-116

10.22052/0.20.4

غلامحسین اعرابی؛ کاظم مسعودی


نقد تاریخ‌گذاری دهۀ چهارم هجری به‌عنوان سرآغاز وضع حدیث

دوره 9، شماره 1، شهریور 1396، صفحه 165-192

غلامحسین اعرابی؛ عبدالکریم قاسمی راد