نویسنده = ��������������������� ������������
واکاوی و نقد روایات غلوآمیز دربارۀ امامان در دو تفسیر عیاشی و قمی

دوره 11، شماره 2، اسفند 1398، صفحه 339-360

10.22052/0.22.339

فرحناز پرویزی؛ مهدی اکبرنژاد؛ سید محمدرضا حسینی‌نیا؛ یدالله حاجی‌زاده