نویسنده = ���������� �������� ������ ��������
مرزهای پسندیده و نکوهیدۀ رهبانیت مسیحی و اسلامی در روایات فریقین

دوره 13، شماره 1، اردیبهشت 1400، صفحه 301-332

10.22052/hadith.2021.241795.0

حسین حیدری؛ ابوطالب مختاری؛ سید حاتم مهدوی نور