نویسنده = ����������������������� ����������������
واکاوی روایات ضرب قرآن با قرآن و تحلیل انتقادی دیدگاه‌های پیرامون آن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 تیر 1402

10.22052/hadith.2023.248846.1309

محمدصادق یوسفی مقدم؛ فریده پیشوایی


بررسی حدیث سبعه احرف در منابع شیعه

دوره 13، شماره 1، اردیبهشت 1400، صفحه 75-94

10.22052/hadith.2021.111274

محمدصادق یوسفی‌مقدم