نویسنده = ������������ ���������������������� ����������
نقد و بررسی رایج‌ترین واژگان مستعمل برای روایات موضوعه

دوره 13، شماره 1، اردیبهشت 1400، صفحه 187-212

10.22052/hadith.2021.111280

محمد شریفی؛ فاطمه قربانی لاکتراشانی


اعتبارسنجی روایت حسن بصری در کارآمدی آیۀ «وَ إِن یکاَدُ» در دفع چشم‌زخم

دوره 12، شماره 1، شهریور 1399، صفحه 75-98

10.22052/12.1.75

حبیب‌الله حلیمی جلودار؛ فاطمه قربانی لاکتراشانی