نویسنده = حسین ستار
قرب الاسناد در نگارش‌های امامیه

دوره 13، شماره 1، اردیبهشت 1400، صفحه 155-186

10.22052/hadith.2021.111278

حسین ستار؛ محمدرضا منوچهری نائینی؛ سید حسین فلاح‌زاده ابرقوئی