نویسنده = حسین ستار
جایگاه مباحث حدیثی در نظریات علوم قرآنی از دیدگاه آیت الله معرفت(ره)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 مهر 1401

10.22052/hadith.2021.242908.1057

الهام جمشیدی؛ حسین ستار؛ محسن قاسمپور


قرب الاسناد در نگارش‌های امامیه

دوره 13، شماره 1، اردیبهشت 1400، صفحه 155-186

10.22052/hadith.2021.111278

حسین ستار؛ محمدرضا منوچهری نائینی؛ سید حسین فلاح‌زاده ابرقوئی