نویسنده = ������������ ������
بررسی سندی و دلالی روایات «اختصام در ملأ اعلی» در منابع روایی فریقین

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 اردیبهشت 1401

10.22052/hadith.2021.242941.1065

آذر زمانی؛ پروین بهارزاده؛ فتحیه فتاحی زاده