نویسنده = �������� ������������ ����������
مرزهای پسندیده و نکوهیدۀ رهبانیت مسیحی و اسلامی در روایات فریقین

دوره 13، شماره 1، اردیبهشت 1400، صفحه 301-332

10.22052/hadith.2021.241795.0

حسین حیدری؛ ابوطالب مختاری؛ سید حاتم مهدوی نور


درون‌مایۀ انجیل در روایات شیعی

دوره 9، شماره 1، شهریور 1396، صفحه 103-124

حسین حیدری؛ رضوان خسروی