کلیدواژه‌ها = تفسیر قرآن به قرآن
واکاوی روایات ضرب قرآن با قرآن و تحلیل انتقادی دیدگاه‌های پیرامون آن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 تیر 1402

10.22052/hadith.2023.248846.1309

محمدصادق یوسفی مقدم؛ فریده پیشوایی


حجیت فهم و تفسیر غیرمعصومین از قرآن کریم در روایات شیعه

دوره 3، شماره 2، آذر 1390، صفحه 221-250

کاظم قاضی زاده؛ محدثه مقیمی نژاد داورانی