کلیدواژه‌ها = عاشورا
نقد و بررسی روایت: «اِسقونی شربة من الماء» از منظر دانش های حدیثی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 مهر 1402

10.22052/hadith.2022.246715.1222

محمد رضا شاهرودی؛ محمد فراهانی


ابومخنف و جایگاه اخبار عاشورا در مقتل الحسین (ع) او

دوره 7، شماره 1، فروردین 1394، صفحه 69-96

سید رضا مؤدب؛ علی ملاکاظمی


روایات عاشورایی الفتوح ابن اعثم کوفی در میزان نقد و بررسی

دوره 2، شماره 1، فروردین 1389، صفحه 67-99

محمدکاظم رحمان ستایش؛ محسن رفعت