کلیدواژه‌ها = اعتبارسنجی
اعتبارسنجی حدیث اسلام آوردن ابوذر در روضۀ کافی

دوره 14، شماره 1، مرداد 1401، صفحه 95-116

10.22052/hadith.2021.242051.0

ولی اله مهدوی فر؛ علی نصیری


اعتبارسنجی روایات تفسیری ناظر بر قطع رسالت از نسل حضرت یوسف

دوره 12، شماره 2، آذر 1399، صفحه 197-222

10.22052/12.2.9

سید محمدرضا حسینی‌نیا؛ سهراب مروتی؛ امین ذوالفقاری‌فر


اعتبارسنجی روایت حسن بصری در کارآمدی آیۀ «وَ إِن یکاَدُ» در دفع چشم‌زخم

دوره 12، شماره 1، شهریور 1399، صفحه 75-98

10.22052/12.1.75

حبیب‌الله حلیمی جلودار؛ فاطمه قربانی لاکتراشانی


اعتبارسنجی عقل تأویل‌گرا در روایات تفسیری مجاهد بن جبر

دوره 9، شماره 1، شهریور 1396، صفحه 7-38

فتح‌الله نجارزادگان؛ جعفر نجف‌پور