کلیدواژه‌ها = پیامبر
نگاهی نو به حدیث توریث انبیا

دوره 11، شماره 2، اسفند 1398، صفحه 239-260

10.22052/0.22.239

پرویز رستگار؛ علی محمدآقایی؛ مهدی الوانی


بررسی سندی و متنی روایت سبب نزول سُوَر معوذتین

دوره 8، شماره 1، شهریور 1395، صفحه 229-248

سید علی‌اکبر ربیع نتاج؛ رضا آقاپور؛ محمدصادق حیدری