دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

مقاله پژوهشی

بررسی سندی و دلالی روایات «اختصام در ملأ اعلی» در منابع روایی فریقین

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 اردیبهشت 1401

10.22052/hadith.2021.242941.1065

آذر زمانی؛ پروین بهارزاده؛ فتحیه فتاحی زاده


چیستی تعلیل و تبیین کاربری های آن در فهم روایت فقهی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 اردیبهشت 1401

10.22052/hadith.2022.243343.1142

جواد سلمان زاده


تحلیل روایت«أُمِرْتُ‏ أَنْ‏ أُقَاتِلَ‏ النَّاسَ ...» با رویکرد تاریخگذاری إسناد-متن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 دی 1401

10.22052/hadith.2022.243427.1158

فاطمه دست رنج؛ ابراهیم ابراهیمی؛ ماهرخ غلامی


نقش جریان های سیاسی زیدیه در جعل و تحریف روایات مهدوی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 دی 1401

10.22052/hadith.2022.243344.1144

سید مرتضی حسینی شیرگ؛ حسن نقی زاده؛ محمد حسن رستمی


بررسی سندی و دلالی روایت «رُؤْیَا الْأَنْبِیَاءِ وَحْیٌ» در نظریه «محمد، راوی رؤیای رسولانه»

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 بهمن 1401

10.22052/hadith.2023.248323.1247

فرزاد دهقانی؛ رضوانه دستجانی فراهانی


اعتبار سنجی روایت مواجهه امام سجاد ع با یزید

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 فروردین 1402

10.22052/hadith.2023.248349.1250

سیدرضا مودب؛ ولی اله مهدوی فر


بررسی نظرات نیومن درباره علل اخراج احمد بن محمّد بن خالد برقی از قم

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 اردیبهشت 1402

10.22052/hadith.2022.246714.1226

علی چمنی؛ لیلا السادات مروّجی؛ محمدحسن صانعی پور


واکاوی روایات ضرب قرآن با قرآن و تحلیل انتقادی دیدگاه‌های پیرامون آن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 تیر 1402

10.22052/hadith.2023.248846.1309

محمدصادق یوسفی مقدم؛ فریده پیشوایی


نقد و بررسی روایت: «اِسقونی شربة من الماء» از منظر دانش های حدیثی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 مهر 1402

10.22052/hadith.2022.246715.1222

محمد رضا شاهرودی؛ محمد فراهانی


نقد ادعای «ولید بن صالح باصمد» دربارۀ تعارض روایات شیعی مربوط به «انتظار فرج»

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 آبان 1402

10.22052/hadith.2023.253152.1359

حسن زرنوشه فراهانی؛ زینب هرمزی