دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

مقاله پژوهشی

جایگاه سند در اعتبارسنجی شیخ صدوق

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 اردیبهشت 1402

10.22052/hadith.2021.242001.0

معصومه طاهریان قادی؛ سید محسن موسوی


جایگاه مباحث حدیثی در نظریات علوم قرآنی از دیدگاه آیت الله معرفت(ره)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 مهر 1401

10.22052/hadith.2021.242908.1057

الهام جمشیدی؛ حسین ستار؛ محسن قاسمپور


میزان تأثیر پذیری شیخ کلینی از حسین بن سعید اهوازی در کتاب کافی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 خرداد 1402

10.22052/hadith.2021.243134.1102

محمد تازه مرد؛ مهدی غلامعلی


تاریخگذاری حدیث، روش ها و راهکارها

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 شهریور 1401

10.22052/hadith.2022.243133.1106

فاطمه سادات میرهاشمی؛ حمیدرضا بصیری


بازیابی آسیب‌های فهم حدیث از دیدگاه شیخ انصاری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 خرداد 1402

10.22052/hadith.2022.243169.1124

سید ابوالقاسم حسینی زیدی؛ محمد حسن قاسمی؛ علی نصرتی


بازشناسی مفهوم ضعف راوی در منابع پنچ‌گانه رجالی شیعه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 خرداد 1402

10.22052/hadith.2021.243290.1131

زهرا قاسم نژاد


بازشناسی مفهوم «أنا قَتیلُ العَبرَة» از رهگذر خوانش انتقادی رویکردهای تبیینی اندیشمندان و واکاوی پیوند «اشک‌ریزی ـ خردورزی»

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 خرداد 1402

10.22052/hadith.2022.243296.1132

محسن خاتمی؛ طاهره سادات طباطبائی امین


روش بازشناسی مذهب راویان؛ مطالعۀ موردی مذهب قاضی ابوبکر جعابی (د. 355ق)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 خرداد 1402

10.22052/hadith.2022.243301.1134

محمد عافی خراسانی؛ روح الله شهیدی


بررسی سندی و دلالی روایات «اختصام در ملأ اعلی» در منابع روایی فریقین

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 اردیبهشت 1401

10.22052/hadith.2021.242941.1065

آذر زمانی؛ پروین بهارزاده؛ فتحیه فتاحی زاده


چیستی تعلیل و تبیین کاربری های آن در فهم روایت فقهی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 اردیبهشت 1401

10.22052/hadith.2022.243343.1142

جواد سلمان زاده


تحلیل روایت«أُمِرْتُ‏ أَنْ‏ أُقَاتِلَ‏ النَّاسَ ...» با رویکرد تاریخگذاری إسناد-متن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 دی 1401

10.22052/hadith.2022.243427.1158

فاطمه دست رنج؛ ابراهیم ابراهیمی؛ ماهرخ غلامی


نقش جریان های سیاسی زیدیه در جعل و تحریف روایات مهدوی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 دی 1401

10.22052/hadith.2022.243344.1144

سید مرتضی حسینی شیرگ؛ حسن نقی زاده؛ محمد حسن رستمی


بررسی سندی و دلالی روایت «رُؤْیَا الْأَنْبِیَاءِ وَحْیٌ» در نظریه «محمد، راوی رؤیای رسولانه»

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 بهمن 1401

10.22052/hadith.2023.248323.1247

فرزاد دهقانی؛ رضوانه دستجانی فراهانی


اعتبار سنجی روایت مواجهه امام سجاد ع با یزید

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 فروردین 1402

10.22052/hadith.2023.248349.1250

سیدرضا مودب؛ ولی اله مهدوی فر


بررسی نظرات نیومن درباره علل اخراج احمد بن محمّد بن خالد برقی از قم

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 اردیبهشت 1402

10.22052/hadith.2022.246714.1226

علی چمنی؛ لیلا السادات مروّجی؛ محمدحسن صانعی پور