نویسنده = ���������� ������������ ����������
گونه‌شناسی روایات امام حسن مجتبی

دوره 6، شماره 1، فروردین 1393، صفحه 239-260

سهیلا جلالی کندری؛ فریده امینی