راهنمای ثبت نام داوران در (Publons) web of science

راهنمای عضویت و ثبت داوری در WoS ResearcherID

WoS ResearcherID سرویسی است که به محققان امکان می دهد داوری های انجام شده خود را در سطح بین المللی معرفی و ضمن درج آنها ردیابی و به رسمیت شناخته شود. بدین وسیله پس از ثبت داوری های خود در سامانه WoS ResearcherID،  تعداد داوری ها به تفکیک نام نشریات در سامانه WoS ResearcherID ثبت و نمایش داده می شود.

لذا مقالات شما، ارجاعات مقالات شما، داوری های شما و دیگر تحقیقات علمی شما می­تواند در سامانه WoS ResearcherID متمرکز و موجب ارتقای علمی و دانشگاهی شما در سطوح بین المللی گردد.

یک محقق پس از داوری یک مقاله، در یک نشریه علمی به منظور ثبت داوری خود در سامانه WoS ResearcherID مراحل زیر را لازم است انجام دهد:

1-برای  ثبت نام درweb of science وارد لینک زیر شوید( اینجا کلیک کنید web of science)

 2-بعد از ثبت نام و وارد کردن اطلاعات در صفحه شخصی عضو WoS ResearcherID می شوید و نتیجه به ایمیل شما اطلاع رسانی می گردد.

3 –پس از داوری هر مقاله، داوری خود را در WoS ResearcherID  وارد نمایید. برای اضافه کردن داوری خود در WoS ResearcherID برخی از نشریات هنگام انجام داوری سوال می شود که آیا تمایل دارید که داوری شما به صورت خودکار به WoS ResearcherID اضافه گردد. لذا به صورت زیر با کلیک روی گزینه yes داوری انجام شده به صورت خودکار به سامانه WoS ResearcherID منتقل و اضافه می گردد.

4-غالب نشریات فاقد این گزینه هستند. برای اضافه کردن انجام داوری کافی است که ایمیل تشکر نشریه را که بابت انجام داوری به شما ارسال شده است، را به آدرس reviews@webofscience.com  مستقیما فوروارد نمایید.

5- بعد از وصول پاسخ  این داوری به تعداد داوری­ های تایید شده شما در سامانه  WoS ResearcherID اضافه می­گردد. بدین ترتیب تعداد  Verified reviews و نام نشریات به صورت زیر نمایش داده می شود.

6-یکی دیگر از کارهایی که توسط WoS ResearcherID انجام می شود، Endorse کردن نشریات مختلف دلخواه شما در WoS ResearcherID است. برای این منظور کافی است که پس از ورود به صفحه شخصی خود در سامانه WoS ResearcherID، عنوان نشریه را جستجو نمود و آن را تایید نمایید.

بدیهی است هر گونه فعالیت داوری شما در WoS ResearcherID موجب ارتقاء علمی و شناخت شما در سطح جامعه جهانی خواهد گردید.

........................................................................................................................................................................................................

 Publons  سرویسی است که به محققان امکان می‌دهد داوری انجام‌شدۀ خود را در سطح بین‌المللی معرفی و ضمن درج آنها ردیابی و به رسمیت شناخته گردد. بدین وسیله پس از ثبت داوری‌های خود در سامانۀ Publons، تعداد داوری‌ها به تفکیک نام نشریات در این سامانه ثبت و به نمایش در می‌آید.

لذا مقالات، ارجاعات، و داوری‌های انجام‌شده در یک نشریه می‌تواند در سامانه Publons متمرکز و موجب ارتقای علمی و دانشگاهی شما در سطح بین‌المللی شود.

یک محقق پس از داوری یک مقاله، به منظور ثبت داوری خود در این سامانه، ضروری است مراحل زیر را انجام می‌دهد:

 https://publons.com/about/home