اخبار و اعلانات

لزوم ارسال چکیده ی مبسوط انگلیسی

به استحضار می رساند نویسندگان محترم برای چاپ مقاله در سال 1400 هجری شمسی ملزم هستند در صورت پذیرش مقاله، چکیده مبسوط انگلیسی مقاله خود را حداکثر ظرف مدت 10 روز بعد از پذیرش مقاله از طریق سایت مجله ارسال فرمایند.

مطالعه بیشتر

لزوم اخذ کد ارکید (ORCID) برای هر نویسنده

به استحضار می‌رساند با توجه به اینکه داشتن کد ارکید به عنوان یک شناسه منحصر به فرد برای کلیه نویسندگان از الزامات می باشد، با مراجعه به سایت https://orcid.org/register نسبت به اخذ کد ارکید خود اقدام فرمایید. لطفاً در درج صحیح کد ارکید هر نویسنده دقت فرمایید.

مطالعه بیشتر