اصول اخلاقی انتشار مقاله

 

اصول اخلاقی نشریه هنرهای صناعی ایران:


نشریه حدیث پژوهی  از قوانین بین‌المللی (COPE) تبعیت می‌کند. خط‌مشی‌ اخلاق انتشار این نشریه براساس اصول بین‌المللی کمیته  اخلاق انتشار (COPE) است. نویسندگان برای اطلاعات بیشتر می‌تواند به سایت کمیته استانداردهای بین‌المللی اخلاق در انتشار http://publicationethics.org مراجعه نمایند.

۱. مقالات ارسالی باید مرتبط با اهداف و زمینه‎های مجله بوده و به صورت علمی و منسجم، مطابق استاندارد مجله آماده شده باشد. در غیر این صورت مقاله پس از بررسی اولیه و تشخیص عدم ارتباط آن با اساس‎نامه نشریه، به نویسنده بازگردانده خواهد شد.
۲. مقالات باید حاصل پژوهش نویسندگان و دارای نوآوری کافی باشند. در صورت استفاده از نتایج تحقیقات سایر افراد، ذکر منبع الزامی است.
۳. مسئولیت صحت و دقت محتوای مقالات، بر عهده نویسندگان است و نویسندگان موظف هستند از صحت و دقت محتوای مقالات اطمینان حاصل کنند. چاپ مقاله به معنی تأیید مطالب آن توسط مجله نیست.
۴. نویسندگان موظف‎­اند در هر زمانی که متوجه هر گونه خطا و بی‌دقتی در مقاله خود شدند، مجله را در جریان آن قرار داده، نسبت به اصلاح آن اقدام و یا مقاله را بازپس گیرند. 
۵. ارسال مجدد و یا همزمان یک مقاله به دو مجله غیرقانونی است. به عبارتی مقاله ارسالی نباید قبلاً در هیچ مجله دیگری در داخل یا خارج کشور چاپ شده باشد و یا در مجله دیگری در جریان داوری باشد.
۶. در صورتی که در هر مرحله از ارسال، داوری، ویرایش یا چاپ مقاله، رفتارهای غیراخلاقی پژوهشی اعم از جعل داده‎ها (Fabrication)، تحریف اطلاعات (Falsification) و سرقت علمی (Plagiarism) مشاهده شود، مجله برخورد قانونی خواهد کرد.
۷. اجاره علمی به این معنا که نویسنده (نویسندگان) فرد دیگری را برای انجام پژوهش به کار گیرد و پس از پایان پژوهش، با دخل و تصرف اندکی آن را به نام خود به چاپ رساند، از نظر این مجله غیرقانونی است.
۸. نویسنده مسئول مقاله باید نسبت به وجود نام و اطلاعات تمامی نویسندگان و عدم وجود نامی غیر از پژوهشگران درگیر در انجام پژوهش و تهیه مقاله اطمینان حاصل کند.
۹. نویسنده مسئول موظف است در ذکر عناوین دانشگاهی و انتساب افراد به واحدهای دانشگاهی و جز آن، مطابق آخرین وضعیت افراد عمل کند و از ذکر دو عنوان هم‌زمان برای یک فرد بپرهیزد.
۱۰. این مجله تأکید دارد که مسئولیت علمی مقالات مستخرج از پایان‎نامه حتماً بر عهده استاد راهنمای دانشجو باشد. همچنین سایر مقالات نیز تا حد ممکن با مسئولیت علمی اعضای محترم هیئت علمی دانشگاه‎ها یا مراکز تحقیقاتی ارسال گردند.
۱۱. ترتیب اسامی نویسندگان پس از پذیرش مقاله به هیچ عنوان قابل تغییر نیست. چنانچه نویسنده مسئول قصد اضافه، حذف و تغییر در ترتیب نام نویسندگان را داشته باشد بایستی قبل از پذیرش نهایی مقاله این کار را انجام دهد. بدین منظور نویسنده مسئول باید طی نامه­‌ای که به امضای تمامی نویسندگان مقاله رسیده باشد، خطاب به سردبیر مجله درخواست خود را با ذکر دلیل موجه به صورت کتبی ارسال نماید.
۱۲. مقالات ارسالی به این مجله، تا هنگام انتشار نزد مسئولین مجله محفوظ خواهند بود و به هیچ عنوان در اختیار سایرین قرار نمی‎گیرند.
۱۳. تصمیم‎گیری درباره وجاهت علمی مقالات در این مجله فارغ از جنسیت، قومیت و گرایش‎های سیاسی، مذهبی و عقیدتی است. در این رابطه مجله اصل بی‎نامی نویسنده و داور را در فرایند داوری حفظ می‎کند.

دسترسی آزاد و رایگان به مقاله‌ها

 

و دو فصلنامه «حدیث پژوهی» نشریه‌ای با دسترسی باز و آزاد به مقاله‌های منتشر شده است. در نشریات با دسترسی آزاد، دسترسی به فایل تمام‌ متن مقالات فراهم و رایگان است.