اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 1436
تعداد پذیرش 310
تعداد عدم پذیرش 326

مقالات منتشر شده (از سال 1399)
تعداد دوره‌ها 2
تعداد شماره‌ها 3
تعداد مقالات 57
تعداد مشاهده مقاله 2172
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 1534
آمار میانگین زمان داوری
درصد پذیرش 22 %