اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 1716
تعداد پذیرش 354
تعداد عدم پذیرش 526

مقالات منتشر شده (از سال 1399)
تعداد دوره‌ها 3
تعداد شماره‌ها 6
تعداد مقالات 98
تعداد مشاهده مقاله 26213
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 21963
آمار میانگین زمان داوری
درصد پذیرش 21 %