خاندان اشعری و تأثیر آن بر سیر تحول مکتب حدیثی قم

نویسندگان

دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

در بررسی سیر تاریخی مکاتب حدیثی، گاه با خاندان هایی روبه رو می شویم که تأثیراتی اساسی بر تحولات آن مکاتب گذاشته اند، به طوری که نمی توان آن مکاتب را بدون در نظر گرفتن نقش و تأثیر این خاندان ها بررسی کرد. در این میان تأثیرات خاندان اشعری بر مکتب حدیثی قم آن قدر گسترده است که شاید بتوان تا نیمه اول و اواسط قرن سوم هجری، از مکتب حدیثی قم مترادف با مکتب حدیثی اشعریان یاد کرد. نویسندگان این مقاله به تشریح نقش اشعریان در پیدایش، توسعه و گسترش مکتب حدیثی قم در قرون اول تا سوم هجری پرداخته و سیر تحولات آن مکتب و میزان تأثیرپذیری آن از این خاندان را بررسی کرده‌اند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Asharite House and Its Impact on the Development of the Traditionist School of Qum

نویسندگان [English]

  • S Piroozfar
  • M.M Āgiliān Māfawq
چکیده [English]

In a historical survey of the traditionist [tradition-oriented] schools, sometimes we meet with certain houses which had substantial effect on the development of those schools, in a way that one cannot discuss those schools without considering the role and influence of those houses. In this respect the influence of the Asharite House on the traditionist school of Qom is so vast that one may say that until the first half and the middle of the third century AH the traditionsit school of Qom was equal to the Asharite traditionist school. The writers of this article attempt to discuss the role of the Asharites in the emergence and development of the traditionsit school of Qom from the first to the third century AH and also explain the development of this school and the degree of the influence of this House on it.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Asharite house
  • traditionist school of Qom
  • Asharite traditionists
  • Qom
  • classes of Asharite