نقش و کارکرد روایات تفسیری معصومان با تأکید بر دیدگاه علامه طباطبایی‌

نویسنده

دانشگاه قم

چکیده

نوشتار پیش ‌رو، با عنوان «نقش و کارکرد روایات تفسیری معصومانx» در صدد آن است تا ضمن شناسایی گونه‌ها و کاربردهای متنوع روایات تفسیری، مهم‌ترین کارکردهای آن‌ها را ـ با ارائه برخی نمونه‌هاـ در فهم و تفسیر آیات قرآنی با تأکید بر دیدگاه‌ها، مبانی، روش و گرایش تفسیری علامه طباطبایی‌ تبیین و بررسی کند. پرسش کلیدی و اساسی مقاله، این است که آیا همه روایات موجود در تفاسیر، روایات تفسیری شناخته شده، در فهم مفاد آیات قرآنی، نقش و کارکردی یکسان ایفا می‌کنند؟

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Role and function of the Interpretative Narrations of the Immaculate With Special Emphasis on the Views of Allameh Tabatabie

نویسنده [English]

  • M.T Beedgoli Deyāri
چکیده [English]

Beside investigating the different kinds and functions of the Interpretative narrations this article attempts to study their most important functions, by offering some samples, in understanding and interpreting the verses of the Quran with emphasis on the views, principles, method and the interpretation tendency of Allameh Tabatabie. The main question of this paper is whether all the narrations that exist in interpretation or interpretative narrations have the same role and function in understanding the meaning of the verses of the Quran.

کلیدواژه‌ها [English]

  • transmitted interpretation
  • interpretative narrations
  • narration-based method
  • the holy Prophet
  • the people of the household
  • Al-Mizan
  • Allameh Tabatabie