علل ناهنجاری و روش کنترل آن از دیدگاه نهج‌البلاغه

نویسندگان

1 دانشگاه اصفهان

2 دانشگاه اصفهان/

چکیده

پیروی از هنجارهای دینی و اجتماعی، موجب برقراری هر چه بیشتر نظم در امور مختلف و پیشرفت جامعه از جمله تقویت بنیه های علمی، فرهنگی و اقتصادی آن است. هر جامعه و یا گروه قواعد، قوانین و آداب و رسوم خاصی برای ایجاد روابط با یکدیگر و انجام امور فردی و اجتماعی خود دارند که به آن «هنجار» می-گویند. شناخت هنجارها و ناهنجاری ها و موضوع های مربوط به آن، از جمله علل عدم پیروی از هنجارها(ناهنجاری) می تواند در کنترل ناهنجاری و حفظ و تقویت ارزش ها و هنجارهای مفید مؤثر باشد. بسیاری از سخنان امام علی  در نهج البلاغه حاوی موضوع ها و مسائل اجتماعی است. همچنین مطالب این کتاب گویای چگونگی عملکرد آن حضرت در اجرای احکام و حدود الهی و مواجهه با هنجارها و ناهنجاری های اجتماعی است. از این رو در این مقاله، پس از توضیح مختصر در مورد هنجار و علل پیروی از آن، دیدگاه نهج البلاغه در مورد بعضی از عللی که از نظر جامعه شناسی موجب عدم پیروی از هنجارهاست، بیان شده و مهم ترین علل عدم پیروی، یعنی عدم وجود هنجار، ناآگاهی و عدم درک فواید پیروی از آن تبیین شده است. بی توجهی به اصول تربیتی صحیح و آماده نبودن برای دگرگونی ها و بحران ها نیز از این عوامل اند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Causes of Perversion and the Way of Controlling It in Nahj al-Balagheh

نویسندگان [English]

  • M Samadāniān 1
  • F Miriyān 2
چکیده [English]

It is evident that observing the religious and social norms often leads to more order in different affairs of life and the development of the society, especially in its scientific, cultural and economic institutions. Every society or group has its special principles, laws, customs and conventions to maintain relationships among each other and to exercise their individual and social affairs, which they call “norms”. Knowing the norms and perversions and their related subjects, including the reasons of violating the norms (perversion) can be effective in controlling perversion and preserving and enforcing the values and useful norms. Many of the speeches of Ali, peace be upon him, in Nahj al-Balagheh contain social subjects and questions. Moreover, the subjects of this book display the way Ali followed to maintain divine laws and rules and the way he dealt with social norms and perversion. Therefore, in this article after a brief explanation of norms and the reasons why they must be followed, the view of Nahj al-Balagheh on some reasons which in sociology considered to be the cause of violation of norms are discussed. Among these the most important causes, namely the absence of norms, ignorance and not knowing their benefits are discussed. Ignoring the principles of correct education and not being ready for changes and crises are also some of these reasons.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Imam Ali
  • Nahj al-Balagheh
  • Society
  • norm
  • perversion
  • Tradition