مؤلفه های تصویر هنری در نامه سی و یکم نهج البلاغه

نویسندگان

1 دانشکده زبان‌های خارجی دانشگاه اصفهان

2 دانشگاه اصفهان

چکیده

در این نوشتار، با بازخوانی مفهوم تصویر نزد قدما و معاصران، مؤلفه های تصویر هنری در اندرزنامه جاودانه امیرالمؤمنین  به امام حسن بررسی، و به برخی تفاوت ها و مزیت های تصویرهای این اندرزنامه با تصویرهای شعری اشاره شده است. همچنین در پرتو دیدگاه های صاحب نظران نقد و بلاغت جدید، پاره ای از مصادیق این مؤلفه ها در اندرزنامه مذکور تحلیل شده است تا تمایزهای تصویرگری نهج البلاغه با دیگر آثار، بهتر باز شناسانده شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Constituents of the Artistic Image in Thirty First Epistle of Nahj al-Balagheh

نویسندگان [English]

  • M Khāqāni 1
  • M Abbāszādeh 2
چکیده [English]

In this article by reviewing the concept of image from the viewpoint of the ancients and modermonumental Ali’s epistle of admonishes to Imam al-Hasan are studied
and some of the advantages and differences of the images of this epistle with poetic images are pointed out. Moreover, in the light of the views of the experts in criticism and new rhetoric some of the examples of these constituents in this epistle are analyzed to show better the differences of the images of Nahj al-Balagheh with those of other works.
ns, the constituents of the artistic image in the

کلیدواژه‌ها [English]

  • : Nahj al-Balagheh
  • epistle 31
  • epistle of admonishes
  • artistic image
  • artistic reality