بررسی دلالی روایات تحریف‌نما در کتاب کافی

نویسندگان

دانشگاه قم

چکیده

  روایات تحریف­نما، ابهام در تاریخ تدوین قرآن کریمـ از نظر برخی­ـ ، وجود روایاتی که درباره تشبیه رخدادهای کلان امت اسلام به وقایع امت‌های پیشین است، و عدم یادکرد نام معصومان (ع) در الفاظ قرآن، مهم‌ترین عوامل پیدایش اذعان به تحریف قرآن به شمار می‌روند. در این میان، آنچه بیش از سایر عوامل قابل تأمل و بررسی است، وجود روایاتی­ـ به ظاهرـ دال بر تحریف قرآن در میان کتب گوناگون است که برخی از آن­ها بیش از سایر منابع اهمیت و اعتبار دارند.   این پژوهش، بر آن است تا فارغ از بررسی‌های­ انجام شده سندی و اِسنادی، به بررسی متنی روایات مورد استفاده تحریف­گرایان در کتاب کافی بپردازد. گام نخست این مقاله به استخراج تمامی این روایات­ـ به ظاهر مرتبط با تحریف­ـ که حدود هشتاد روایت از کتاب کافی است، اختصاص یافته و در ادامه محل نزاع در هر روایت تبیین شده و پس از نقد و بررسی دقیق و مستند تک تک این روایات، دسته­بندی نهایی ارائه شده است. شواهد درون­متنی، سیاق روایات، ‌قراین برون­متنی و سخنان دانشمندان اسلامی دست­مایه ما در این نقد و بررسی­ها است.   در این تحقیق معلوم می­شود که مقصود مرحوم کلینی از نقل هیچ یک از روایات یاد شده از کتاب کافی، بیان تحریف قرآن به زیاده و یا نقصان نبوده است، از این رو، ادعا و اتهام تحریف به ثقه الاسلام کلینی باطل بوده وکتاب گران­سنگ حدیثی کافی روایتی دال بر تحریف قرآن ندارد.  

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Study of the Reasons Given by the Traditions in Al-Kafi on the Corruption of the Quran

نویسندگان [English]

  • Sayyed Reza Moadab
  • Abdul Reza Haddadiyan
چکیده [English]

The traditions indicating the possibility of corruption in the holy Quran, uncertainty in the history of collecting the Quran—at least for some scholars—the existence of some traditions comparing the major events in the history of the Muslim community with those of the history of the ancient communities, and the absence of the direct mention of the names of the Immaculate Imams, peace be upon them, in the Quran, are the main factors that led to the assumption that the Quran is possibly corrupted. Among many other factors, the traditions indicating the corruption of the Quran in different books, some of which are more important and credited than others, are worth of consideration. This article is an effort to study, irrespective of the documents and authorities, the text of those traditions in al-Kafi which have been used by the proponents of the theory of corruption. In this research, first all those traditions on the subject of corruption, which are almost eighty traditions, have been extracted. Then the cause of controversy in each tradition has been discussed and after a careful and documented analysis and study of each of these traditions they are organized in a final classification. In this analysis the researcher depends on textual evidence, the style of the traditions, external contexts and the views of the Muslim scholars.

کلیدواژه‌ها [English]

  • traditions indicating corruption
  • Kuleini
  • al-Kafi
  • Shiite
  • corruption of the Quran