حدیث‌پژوهی علامه موسوی سبزواری

نویسنده

دانشگاه الزهرا(س)

چکیده

عبد الاعلی موسوی سبزواری (1328/1329ـ1414) از محدثان و عالمان برجسته عصر حاضر و دارای آثار گران‌سنگی در زمینه دانش‌های مختلف دینی است. در این میان، کتاب مواهب ‌الرحمن فی تفسیر القرآن از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است زیرا اندیشه‌های حدیثی علامه موسوی سبزواری را می‌توان در این اثر به خوبی مشاهده کرد. علامه روایات را شارح قرآن می‌داند و به همین دلیل در بیان معانی و یا تعیین مصادیق آیات به روایات استناد می‌کند. برای رفع ابهام از روایات یا حل تعارض میان آن‌ها، شیوه‌هایی از قبیل توجه به دلالت الفاظ، پرداختن به معانی مجازی و کنایی و نیز تأویل احادیث در کلمات علامه قابل بررسی است. جایگاه نقد در حوزه حدیث‌‌پژوهی علامه بیانگر آن است که وی به روایات معارض قرآن، سنت و عقل اعتماد نمی‌کند و در بررسی روایات، صحت سند را ملاک پذیرش حدیث نمی‌داند و با دقت در محتوای حدیث، نظر قطعی خود را در این باره می‌دهد و گاه به ردّ حدیث و طرح آن حکم می‌کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Moosavi Sabzevari’s Method of Studying Traditions

نویسنده [English]

  • Fathiyyeh Fattahi Zadeh
چکیده [English]

Abd- o al- ‘Ala Moosavi Sabzevari is one of the famous contemporary narrators of traditions and scholars. He has precious works in different religious sciences. Amongst these works, Mawahib Al- Rahman fi Tafseer-i- Al- Quran has special status for in this book we can see Allamah’s views about traditions very well. Allamah believes that traditions interpret the Quran and for this reason he has relied on traditions to explain the meaning and determine the extension of the verses. In order to eliminate vagueness and remove contradictions from traditions, he uses methods such as: paying attention to word denotation, researching literal and metaphorical meaning and interpreting the traditions. The status of criticism in Allamah’s method of studying traditions shows that he does not trust the traditions opposing the Quran, prophetic tradition and the intellect. In the study of traditions, he does not consider correctness of document as a basis for accepting them. Considering the contents of traditions he expresses his definite opinion regarding this subject exactly and sometimes he gives judgment on disapproval of traditions and its pattern.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Allamah Sabzevari
  • Mawahib Al- Rahman fi Tafseer-i-Al- Quran
  • Hadith Criticism
  • methodology