بررسی تطبیقی روایات فریقین در تشریع عمره تمتّع

نویسنده

دانشگاه تهران

چکیده

در دوره جاهلیت، حج و عمره به عنوان دو عبادت مستقل به شمار می‌آمده و در دو زمان مختلف از سال (عمره در ماه رجب، و حج در ماه‌های حج) برگزار می‌شده است. پس از ظهور اسلام، این دو عبادت با همان وضع از سوی مردم انجام می‌پذیرفت تا آنکه در سال دهم هجری و در جریان حجه الوداع به فرمان پیامبر(ص)، عمره هم‌زمان با ادای مناسک حج برگزار و بر انجام توأمان آن تا ابد تأکید شد. علی‌رغم تثبیت این حکم شرعی در روایات شیعه و سنی، در خصوص اصل تشریع عمره تمتع و نیز بقا یا نسخ آن اختلافاتی در روایات اهل سنت به چشم می‌خورد که این مقاله در صدد بررسی تطبیقی این موضوع در روایات شیعه و سنی و نیز داوری درباره اختلافات موجود است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Shiite and Sunni Hadiths concerning Legitimacy of ‘Umra al-Tamattu ‘A Comparative Study

نویسنده [English]

  • Majid Ma‘aref
چکیده [English]

Hajj and ‘Umra were considered two independent rituals being performed in two different periods of a year (‘Umra in Rajab and Hajj in Hajj months) in the Ignorance Era. In the Islamic period these two rituals were performed in the same way until the10 th year (A.H.) when the holy Prophet commanded people to perform Hajj and ‘Umra simultaneously during his last pilgrimage and emphasized their simultaneity forever. Despite establishment of that juristic precept in both Shi‘a and Sunni hadiths, there are some disputes in Sunni hadiths concerning the very legitimacy of ‘Umra al-Tamattu‘ and its subsistence or abolition. While judging those disputes the present essay would deal with that subject in a comparative manner.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Umra al- Tamatto\'
  • Hajj
  • the Prophet\'s last pilgrimage
  • Prophetic tradition
  • conduct of the Infallibles