بررسی حدیث اصلاح‌طلبی امام حسین(ع)

نویسندگان

1 دانشگاه علوم پزشکی تبریز

2 دانشگاه قم

چکیده

در این نوشتار حدیث معروف منسوب به امام حسین(ع) «إنّما خَرجت لِطلب الاصلاح...» از این جهت بررسی شده که آیا متن آن حاکی از قصد امام حسین(ع) برای اصلاح در دین است یا اصلاح در امت؟ نگارنده به این نتیجه رسیده که این حدیث نه از حیث سندی اعتبار دارد و نه محتوای آن قابل پذیرش است و اگر کسی از لحاظ سندی تساهل کند و آن را بپذیرد، باید بخش پایانی آن را که تأیید خلافت ابوبکر و عمر و عثمان است، نیز بپذیرد و یا آن قسمت را جعلی بداند، لکن در صورت پذیرش نیز اصلاح مطرح شده در حدیث اصلاح در امت است نه اصلاح در دین.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Study of Imām Hussein's Hadith of Reformation

نویسندگان [English]

  • Seyyed Ziā Al-Din Ulyā Nasab 1
  • Seyyed Rezā Mo'addab 2
چکیده [English]

This article attempts to study a hadith attributed to Imam Hussein in which he says, "I have only risen to seek reformation." It tries to find that whether the content of hadith suggests reformation of religion or that of nation. The author has concluded that this hadith is neither authentic in its chain of transmission nor acceptable in its content. If one ignores inauthenticity of chain of transmission and accepts its content, he may either accept the last part of hadith which includes confirmation of Caliphates of Abu Bakr, Omar and Othman or reject it as a fabricated part of hadith. Overall, this hadith proposes a reformation of nation rather than reformation of religion.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Hadith of Reformation
  • Imām Hussein
  • reformation of the nation
  • reformation of the religion
  • revolution