هشام و اعتقاد به تجسیم در روایات

نویسندگان

1 دانشگاه قرآن و حدیث قم

2 دانشگاه علوم پزشکی قم

چکیده

در دین مبین اسلام، تعلیم و تعلم از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است. در قرن دوم، هم زمان با عصر امام صادق(ع) به دلیل مساعد بودن شرایط، زمینۀ نشر و گسترش معارف دینی فراهم شد و حضرت توانست افراد زیادی را در زمینه‌های گوناگون علمی از جمله علم کلام تربیت کند که به دفاع از معارف الهی بپردازند. هشام بن حکم از جمله این افراد است. هشام در پرتو تعالیم و آموزه‌های اسلامی که از مکتب امام صادق(ع) کسب کرده بود، چنان اوج گرفت که سرآمد دانشمندان و متکلمان عصر خویش شد. طبق اخبار اهل سنت، هشام قائل به تجسیم بوده و به روایاتی استناد می‌کنند که در منابع شیعه نیز وجود دارد. اطلاع از چند و چون این اخبار و بررسی میزان صحت و سقم و نیز مقصود اصلی از این اخبار، دغدغۀ این پژوهش است که سعی کرده با تشکیل خانوادۀ حدیث، سیمای درخشان هشام را از انتساب به این تهمت‌ها منزه کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Hishām and the Belief of Incarnation in Narrations

نویسندگان [English]

  • Fātimah Khān Sanami 1
  • Sha'bān Ali Khān Sanami 2
1
2
چکیده [English]

Training and teaching have a special place in Islam. In the second century, at the time of Imām Sādegh, appropriate situation have caused religious sciences to be expanded. He has trained many followers in various religious fields, such as theology, to defend Divine knowledge. Hishām Ibn Hakam is considered to be one of those scholars. Because of Islamic teachings which he learned from Imām Sādegh, Hishām has progressed to be the most outstanding figure in his era. According to Sunni studies, Hishām has believed in the incarnation. To prove this claim, researchers mention narrations found in Shia sources. The current study attempts to analyze this claim and investigate the validity and invalidity of these narrations and the end of mentioning them in this regard. An attempt is done to cite related traditions and cleanse the shining face of Hishām from attribution of false beliefs and accusation.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Islamic Theology
  • Hishān Ibn Hakam
  • Monotheism
  • incarnation