نقد روایات فقهی منقول از علی بن ابی‌طالب(ع) در تفسیر الدر المنثور

نویسندگان

1 تربیت مدرس

2 دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

تفسیر الدر المنثور سیوطی از تفاسیر روایی اهل تسنن و از جمله تفاسیر ترتیبی است که در آن، روایات بدون هیچ اظهار نظری ذیل آیات، نقل شده است. سیوطی، روایات فراوانی از رسول خدا(ص)، صحابه، تابعان و تابعان تابعان نقل کرده است. همچنین روایاتی از حضرت علی(ع) و دیگر ائمۀ معصومین(ع) ذکر کرده است. وجود اسرائیلیات و روایات جعلی در این تفسیر و نسبت دادن آن به برخی از ائمۀ معصومین(ع)، عاملی شد تا در این جستار، به بررسی و نقد روایات فقهی منقول از امیرالمؤمنین(ع) پرداخته و در این میان، روایات صحیح از سقیم باز شناخته شود؛ بنابراین مواردی از قبیلِ گفتن آمین در نماز بعد از سورۀ حمد، معنای واژۀ «قرء» در آیۀ 228 سورۀ بقره، نحوۀ وقوع طلاق سوم، نهی از متعه، حکم ازدواج با مادر همسر و ربیبه، حرمت ازدواج با دو خواهر برده، شستن پا در وضو از جمله روایات معارض است که در بوتۀ نقد قرار گرفته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Critique of Jurisprudential Narrations Quoted from Ali Ibn Abi Tālib in Al-Dorr Al-Manthur

نویسندگان [English]

  • Nahleh Gheravi Nāeeni 1
  • Narges Lotfi 2
چکیده [English]

The Quranic exegesis, Al-Dorr Al-Manthur written by Suyuti is one of the Sunni narrative exegeses that expresses narrations related to the verses without any comment. Suyuti has mentioned many narrations from the Prophet, the companions, followers, and their followers. He also mentions some narrations from Ali and other infallible Imams. Israelites and fabricated narrations in this exegesis, which are attributed to infallible Imams, cause this study to examine and criticize jurisprudential narrations related from Imam Ali. This article has sought to separate genuine narrations from weak ones. Accordingly, some instances of doubtful narrations which are criticized in this study are as follows: saying "amen" after reciting the Surah Al-Hamd (= the Opening) in the prayer, the meaning of a “qara” in the verse 228 of Surah Al-Baghara, conditions of third divorce, prohibition of the temporary marriage, judgment of marrying mother-in-law and stepdaughter, prohibition of marrying two slave sisters, and washing feet in ritual ablution.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Al-Dorr Al-Manthur
  • Jurisprudential Narrations
  • Ali Ibn Abi Tālib
  • Suyuti