بررسی و نقد سند و متن یک حدیث تفسیری دربارۀ حروف مقطعۀ قرآن

نویسنده

دانشگاه ایلام

چکیده

یکی از موضوعات قرآنی که دیدگاه‌های مختلفی دربارۀ آن مطرح شده، حروف مقطعۀ قرآن کریم است. در تفسیر این حروف و اینکه منظور خداوند متعال از آن‌ها چه بوده، سخنان متفاوتی بیان شده است. در این میان، برخی از روایات به تفسیر این حروف پرداخته‌اند؛ از جمله این روایات، حدیثی است که در کتاب معانی الاخبار شیخ صدوق آمده که تمام حروف مقطعه را تفسیر کرده است. از آنجا که این حدیث به عنوان منبع تفسیری در منابع بعد از ایشان و از جمله در تفاسیر روایی فراوان مورد استناد واقع شده است و در جاهای مختلف از این کتب به آن استناد شده، این پرسش مطرح می‌شود که میزان اعتبار و ارزش این حدیث چه اندازه است؟ و آیا می‌توان به عنوان یک منبع معتبر بر آن اعتماد کرد؟ در این تحقیق، مشخص شده که حدیث مذکور نه سند معتبری دارد و نه متن پذیرفتنی؛ بنابراین در تفسیر این حروف نمی‌‌توان بر آن تکیه کرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Study and Critique of the Chain of transmission and the Text of an Interpretive Hadith about Muqatta'ah Letters

نویسنده [English]

  • Mahdi Akbar Nejād
چکیده [English]

The Quranic Muqatta'a letters are one of the Quranic topics about which scholars expressed different viewpoints. Considering the interpretation of these letters and the intention of God, many various views have been mentioned. Some narrations are found to interpret these letters. For example, a hadith in Maani al-Akhbar of Sheikh Saduq has interpreted all these letters. This hadith is assumed to be an interpretive source for subsequent books such as narrative Quranic exegeses. Different sections of these books refer to this hadith as their source. So, the validity of this hadith is very important. The aim of this study is to examine validity and authenticity of this hadith as a reference. The results indicate that the aforementioned hadith has neither authentic chain of transmission nor acceptable text. Therefore, it might not be an authentic source for the interpretation of Muqatta'ah letters of the Quran.

کلیدواژه‌ها [English]

  • the Holy Quran
  • Muqatta\'ah letters
  • Hadith
  • Interpretation
  • Critique of the chain of transmission