بررسی جایگاه بیوتات روایی در رجال بحرالعلوم

نویسندگان

دانشگاه مازندران

چکیده

بحث دربارۀ ‌خاندان‌های رجالی و روایی از نکات مهم در حوزۀ علم رجال است؛ بیوتاتی که همواره در نشر و انتقال احادیث و مبانی دینی بیشترین تأثیر را داشتند. به همین سبب، در طول تاریخ علم رجال برخی از محققان آن چون نجاشی، بخشی از فعالیت خود را به بررسی آنان اختصاص دادند. در میان این دانشمندان رجالی، سید بحرالعلوم با بررسی مهم‌ترین این ‌خاندان‌ها در قسمتی از کتاب رجالی‌اش، به گونه‌ای به اهمیت بحث اشاره کرده و سعی در ایجاد نسبت این بیوتات با علم رجال دارد. با توجه به اهمیت بحث بیوتات و ‌خاندان‌های رجالی، نگارندگان این مقاله ضمن ارائۀ تعریف لغوی از بیت و روش تراجم بیوتات و ‌خاندان‌ها، روش سید بحرالعلوم در بیوتات‌نویسی را بررسی کرده و با مطالعۀ ‌خاندان‌های روایی موجود در الرجال آن بزرگوار، سعی در روشن شدن نسبت و ارتباط این بیوتات با علم رجال دارد. به عبارت دیگر، به دنبال این است تا مشخص شود علامه بحرالعلوم در این بخش از کار رجالی‌اش، چه تعداد ارتباط رجالی را شکل داده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Study of Narrative Households in Bahr Al-Ulums' Rijāl

نویسندگان [English]

  • Seyyed Ali Akbar Rabinattāj
  • Halimah Yadollāhi korseekolā
چکیده [English]

A Discussion on household of authority and narrations is one of the important points in the knowledge of Rijāl. Household of authority have always had the biggest impact in broadcasting and transmission of traditions and religious principles. Therefore, some researchers as Najāshi, have assigned some part of their activities to them. Seyyed Bahr Al-Ulum, among these scholars of Rijal, has pointed to the importance of this subject and has tried to make connection between these households of Rijāl and knowledge of Rejāl. Due to the importance of discussion about household of Rijāl, the authors of this article, while offering of lexical definition of household and related method, study Seyyed Bahr Al-Ulum's method in writing about household and try to make connection between household and knowledge of Rijāl. In other words, this research attempts to show the number of Rejāl relationship formed in his work about Rejal.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Rijāl household
  • Bahr Al-Ulum
  • Rejāl
  • tarājim
  • Al-Fawa\'ed Al-Rejāliyya