واکاوی روایت ‌«لم‌‌ یکذب ابراهیم قط إلا ثلاث ‌مرات...» در جوامع روایی اهل‌ ‌سنت

نویسنده

چکیده

روایت‏ «لم‏‏یکذب ابراهیمt قط إلا ‏ثلاث‏ مرات...» روایت مشهوری ‏است که در بسیاری از جوامع روایی و تفسیری‏ اهل‏ ‏سنت از ابوهریره از رسول‏ خدا2 نقل‏‏ شده ‏است که ظاهر آن بر دروغ‌گفتن حضرت‏ ابراهیمt در سه نوبت دلالت دارد. ازاین‌رو، برخی از مفسران به ظاهر حدیث اعتماد نموده، برخی ‏دیگر ظاهر را رها کرده و به تأویل روی ‏آورده‏اند و برخی نیز بر عدم ‏‏اعتبار و بی‏پایه ‏بودن‏‏ آن تأکید کرده‏اند. این در حالی است که تفرد ‏ابوهریره در نقل این روایت و اضطراب در سند و متن، پدیدۀ نقل به معنا، امکان تفسیر و تأویل ‏‏‏‏دیگر از روایت و وجود داستان دروغ سوم(دربارۀ ساره) در تورات ‏تحریف‌شده، عواملی هستند که ‏احتمال موضوع‏بودن‏‏ و اسرائیلی‏بودن‏‏ آن را در میان می‌افکنند.

کلیدواژه‌ها