بررسی سندی و دلالی روایات «اختصام در ملأ اعلی» در منابع روایی فریقین

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری علوم قرآن و حدیث دانشگاه الزهرا(سلام الله علیها)، تهران، ایران،

2 دانشیار گروه علوم قرآن و حدیث دانشگاه الزهرا(سلام الله علیها)، تهران، ایران

3 استاد گروه علوم قرآن وحدیث دانشگاه الزهرا(سلام الله علیها)، تهران، ایران

چکیده

آیه 69 سوره «ص» که حاکی از رخداد اختصام در ملأ اعلی است به رغم وضوح سیاق با اختلاف در تفسیر مواجه شده است. آیات بعد به گفتگوی ابلیس با خداوند و رویگردانی وی از سجده بر آد م سخن می‌گوید؛ امّا روایات تفسیری فریقین در این زمینه، از موضوعاتی متمایز با سیاق آیات سخن می‌گوید. تفسیر قمی و مسند ابن حنبل قدیمی‌ترین منبع فریقین در نقل روایت اختصام در ملأ اعلی است. پس از جمع‌آوری روایات به روش کتابخانه‌ای و تحلیل و اعتبارسنجی آن‌ها، صحت اسناد و مقبولیت متون احراز نشد؛ امّا توجّه به تاریخ نزول سوره ص، سیاق آیات انتهایی این سوره، مجموع قدر مشترک روایات و وجود روایاتی با عبارات کلیدی مشابه، این نتیجه را محتمل می‌سازد که خلط و تحریف در روایات موجب ناهم‌خوانی آن‌ها با سیاق آیه و آیات بعد و در نتیجه ابهام در تفسیر روایی اختصام در ملأ اعلی باشد. هم‌چنین، موضوع محوری روایات اختصام در ملأ اعلی، مخالفت با خلیفه تعیین شده از سوی خداوند است که مصداق آن در یک روز حضرت آدم (علیه السلام) و در روزی دیگر ائمه اطهار (علیهم السلام) هستند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A study of the document and content of the narrations of "Controversy in the Kingdom" in the narrative sources of the two sects

نویسندگان [English]

  • Azar Zamani 1
  • Parvin Baharzade 2
  • Fathiyeh Fatahizadeh 3
1 Phd student, Faculty of Theology and Islamic Studies, Alzahra University, Tehran, Iran.
2 Associate Professor, Department of Quranic Studies and Hadith, Faculty of Theology and Islamic Studies, Alzahra University, Tehran, Iran.
3 Professor, Department of Quranic Studies and Hadith, Faculty of Theology and Islamic Studies, Alzahra University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Verse (69) of Surah “Sād” which Imply to conjugation in public high, despite the clarity following verses, this devotion is related to Satan's conversation with God and his turning away from prostrating on Adam; However, the interpretive narrations speak of different issue. The commentary of Qomi and Musnad of Ibn Hanbal is the oldest source of the two sects in narrating of disputing in public. After collecting the narrations by library method and analyzing and validating them, the authenticity of the documents and the acceptability of the texts were not verified; However, considering the date of revelation of Surah Sad, the context of the final verses of this Surah, the total value of the the existence of narrations with similar key phrases,This makes it possible that the confusion and distortion in the narrations causes their inconsistency with the context of the next verses, and as a result, the ambiguity in the interpretation is the narration of the conjugation in public high. Also, the central theme of the narrations is the opposition to the caliph appointed by God, which is exemplified one day by Adam and the next by the Imams.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Ekhtsam
  • ، public high، narrative interpretation، interpretive narrations،
  • Caliphate