تحلیل روایت«أُمِرْتُ‏ أَنْ‏ أُقَاتِلَ‏ النَّاسَ ...» با رویکرد تاریخگذاری إسناد-متن

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیارگروه الهیات دانشگاه اراک، ایران

2 استاد گروه الهیات دانشگاه علامه طباطبایی، ایران

3 دانشجوی دکتری گروه الهیات دانشگاه اراک، ایران

چکیده

خوانش های ناصواب از آیات و روایات سبب نسبت خشونت به «اسلام »شده است. از جمله عوامل بسترساز روایت« أُمِرْتُ‏ أَنْ‏ أُقَاتِلَ‏ النَّاسَ ...» است. تاریخ‌گذاری احادیث، زمان تقریبی پیدایش احادیث و نیز سیر تحوّلات تاریخی آن را مشخص می‌سازد؛ لذا در مقاله حاضر روایت مذکور با توجه به روش تاریخ‌گذاری ترکیبی إسناد-متن، بررسی و این نتیجه حاصل شد که در منابع اهل سنت، حلقه مشترک در این روایات ابوهریره، مالک بن انس، نعمان بن سالم و اوس بن ابی اوس هستند . روایات با حلقه مشترک «ابوهریره» دارای تحریرهای مختلف است و بیانگر قدیمی‌ترین کاربرد فقهی این روایت و به عنوان کارکرد آن محسوب می‌شوند که پس از پیامبر(ص) در جریان گفت و گوی خلیفه اول و دوم آمده و به جنگ‌های ردّه اشاره دارد. شبکه إسناد روایاتی که علاوه بر قید لا اله الا الله، در بردارنده گزاره‌های دیگری نیز هستند دارای طرق نقل منفرد است و حلقه مشترک این روایات «قتبه بن سعید» نزدیک‌ترین راوی به صاحبان جوامع حدیثی است. شبکه إسناد ساختاری عنکبوتی که حاکی از برساخته بودن روایت است. روایت «امرت ان اقاتل ...» در منابع شیعی دارای نقل منفردو قدیمی‌ترین منبع فقهی شیعه که در بر دارنده روایت مذکور است، «الخلاف» شیخ طوسی است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

analysis of the tradition of «أُمِرْتُ‏ أَنْ‏ أُقَاتِلَ‏ النَّاسَ ...» (with the approach of document-text dating)

نویسندگان [English]

  • Fatemeh Dastranj 1
  • ebrahi ebrahimi 2
  • mahrokh gholami 3
1 Assistant Professor of Theology, Arak University, Iran
2 Professor of Theology, Allameh Tabatabai University, Iran
3 PhD student in Theology, Arak University, Iran
چکیده [English]

Tradition of «أُمِرْتُ‏ أَنْ‏ أُقَاتِلَ‏ النَّاسَ ...» that is mentioned in the jurisprudential rules of jihad. dating of hadiths determines approximate time of emergence of hadiths as well as course of its historical developments. In this article, mentioned narration was examined according to method of combined historiography of documents-text, it was concluded that this narration has been mentioned Sunni sources through many quotations and various writings. common denominator in these narrations is »Abu Hurayrah«, »Malik ibn Anas«, »Nu'man ibn Salem« and »Aws ibn Abi Aws« who have quoted the narration from Prophet. The narrations that are common to »Abu Hurayrah« have different writings and express oldest jurisprudential application of this narration and are considered as its function, which came after Prophet during conversation between first and second caliphs and took from words of Prophet. documents of narrations that contain other propositions has separate narration methods. common denominator of these narrations is »Qutbah ibn Sa'id«, who is closest narrator to owners of hadith societies. network of documents in this category of narrations has spider structure which indicates that narration has been fabricated. narration has unique narration in Shiite sources, oldest source of Shiite jurisprudence that contains mentioned narration by Sheikh Tusi.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Historiography
  • narration
  • text_documents
  • jihad