نقش جریان های سیاسی زیدیه در جعل و تحریف روایات مهدوی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، رشته علوم قرآن و حدیث دانشگاه فردوسی مشهد، ایران

2 استاد گروه علوم قرآن و حدیث دانشگاه فردوسی مشهد، ایران.

3 دانشیار گروه علوم و قرآن حدیث دانشگاه فردوسی مشهد، ایران

چکیده

بررسی نقش جریان‌های سیاسی مدعی مهدویت می‌تواند به مشخص کردن مجعولات وارد شده از سوی سیاسیون به روایات مهدوی کمک کند و به پالایش هرچه بیشتر روایات این حوزه بینجامد.

ظهور مدعیانِ مهدویِ فراوان در زیدیه نشان از آن دارد که مهدویت در این جریان از کارکرد سیاسی پررنگی برخودار بوده است. شواهدی از جعل و تحریف روایات مهدوی را می‌توان در این فرقه ردیابی نمود.

مطالعه حاضر با بررسی منابع متقدم زیدیه و منابع حدیثی فریقین و مطالعه تاریخی سرگذشت مدعیان مهدویت در فرقه زیدیه، آن دسته از احادیث و ادعاهای مرتبط با مفاهیم و معارف مهدوی را که نیاز به تأمل بوده را شناسایی کرده است و با رویکرد تحلیلی- توصیفی، به دنبال ردیابی روایات جعلی است که توسط جریان سیاسی زیدیه جعل و یا مورد تحریف واقع شده‌اند. داده‌های این مطالعه که براساس تاریخ ظهور مدعیان مهدویت در زیدیه دسته بندی شده است، بیانگر گونه‌هایی از جعل و تحریف در روایات و معارف مهدوی است، که جریان‌های‌‌ «زید ‌بن علی» و «نفس زکیه»، از مهم‌ترین آنهاست. در این میان نقش جریان «نفس زکیه» بسیار پررنگ‌تر است. هم‌چنین پیرامون روایات فضیلت آخرالزمانی طالقان و احادیثی با طَرف «اسمه اسم نبیٍ» گمان دست داشتن زیدیان در جعل آن می‌رود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The role of Zaydiyah Political Circle in Forging and Falsifying the Mahdism Hadiths

نویسندگان [English]

  • Seyed Morteza Hosseini shirg 1
  • hasan naghizadeh 2
  • mohammad hasan rostami 3
1 Ph.D. Student of Quranic Sciences and Hadith, Ferdowsi University of Mashhad. iran
2 Professor, Department of Quran and Hadith, Ferdowsi University of Mashhad. iran
3 Associated Professor of Department of Quran and Hadith, Ferdowsi University of Mashhad.iran
چکیده [English]

Mahdism is a topic that has been focused on by politicians. For them, Mahdism has had a political function rather than a doctrinal one. Many claimants appeared in this sect, but why is there not much discussion about Mahdism in Zaydiyya’s theological works? We assume that politics has played the greatest role in forging and falsifying the hadiths related to Mahdism. Exploring the role of political circles in Mahdism can help us identify the forged hadiths imported by politicians and clear this topic as much as possible of forged hadiths and teachings.

This research seeks to eradicate forged hadiths, which have been forged or falsified by the Zaydiah political circle. In the hadiths of these, different types of forgery and falsify can be traced: the circle of “Zayd b. Ali”, “Mohammad b. Abd Allah b. Hasan”, “Mohammad b. Qasem”, and “Yahya b. Omar”. Among them, the role of ‘Mohammad b. Abd Allah b. Hasan’ and his adherents is more prominent. In the hadiths related to the superiority of Taleqan in Last Day and the hadiths of “he is my homonymous”, it can be assumed that it is forged by involving the Zaydiah political circle in this affair.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Mahdism
  • Zaydiyah
  • forged hadiths
  • politics