اعتبار سنجی روایت مواجهه امام سجاد ع با یزید

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد،علوم قرآن و حدیث، قم،قم ایران

2 استادیار معارف اسلامی پیام نورتهران ایران

چکیده

بر اساس روایات و شواهد تاریخی امام سجاد ع در روزگار خود توانست بعد از واقعه عاشورا به بهترین شکل نظام تشیع را رهبری کند. این مقاله که بر روش توصیفی‌تحلیلی استوار است، به بررسی روایت مواجهه امام سجاد ع با یزید پرداخته و سند و محتوای حدیث را مورد بررسی قرار داده است. و به این نتیجه دست یافته است که روایت مواجهه امام ع با یزید یا فرمانده منسوب به یزید، همانطور که مضمون آن در منابع تاریخی نقل شده است. به صورت نقل به معنا نقل گردیده است و نه تنها محتوای روایت مردود نیست بلکه با واکاوی سند روایت و تتبع در قرائن نقلی و بررسی دلالت متن روایت و توجه به مبنای متقدمان در گزینش و قبول حدیث و شرایط شیعیان در عصر صدور روایت دریافت می گردد اینکه امکان وقوع رویداد بدیهی بوده و از هر گونه استبعاد می تواند به دور می باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Validation of the narrative of Imam Sajjad's encounter with Yazid

نویسندگان [English]

  • reza moadab 1
  • valiollah mahdavifar 2
1 Professor, Quran and Hadith Sciences, Qom, Qom, Iran
2 Assistant Professor, Payam Noor Islamic Studies, Tehran, Iran
چکیده [English]

Imam Sajjad (a.s.) is the fourth chosen by God to guide the free people, based on his many traditions, he was able to lead the Shiite system in the best way after the Ashura incident. This article, which is based on the descriptive and analytical method, examines the narration of Imam Sajjad's encounter with Yazid and examines the document and the content of the hadith. And it has come to the conclusion that the narration of the encounter of Imam (a.s.) with Yazid or the commander attributed to Yazid, as its content is narrated in historical sources. It has been narrated in the form of a quotation with meaning, and not only the content of the narration is not rejected, but by analyzing the document of the narration and tracking in the narration evidence and examining the meaning of the text of the narration and paying attention to the basis of the predecessors in the selection of the hadith and the conditions of the Shiites in the era of the issuance of the narration, it is found that it is possible The occurrence of the event is obvious and can be far from any exclusion.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Imam Sajjad (AS)
  • loyalty
  • leadership
  • piety