نقد و بررسی روایت: «اِسقونی شربة من الماء» از منظر دانش های حدیثی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، گروه علوم قران و حدیث، دانشگاه تهران، تهران، ایران

2 استادیار، گروه معارف، دانشگاه انقلاب اسلامی، تهران، ایران

چکیده

بر اساس منابع تاریخی ـ روایی، یکی از سخنان امام حسین(ع) در عاشورا عبارت: «اسقونی شربة من الماء» به‌منظور «درخواست آب» از دشمنان است. برخی در صحت انتساب این سخن به امام(ع) تردید کرده ‌و آن را موضوع خوانده‌اند؛ چه اینکه این سخن را با عزت آن بزرگوار که در عباراتی همچون: «هیهات منا الذلة» تبلور یافته، در تضاد دانسته‌اند. نظر به اینکه درخواست آب در راستای انجام تکلیف الهی بوده و عزت و ذلت در اطاعت و یا نافرمانی از دستورات خداوند است، نیز بر مبنای شیعی «لطف بودن وجود امام(ع)» و «وجوب حفظ نفس» گرچه تا زمانی اندک و متوقف بودن این دو بر آب طلبیدن توسط امام(ع)، برهان مخالفان ناتمام می‌نماید؛ ازدیگرسو این روایت با عرضه به سنت فعلی و قولی از رسول خدا(ص) که مفید مضمون فوق است، تأیید می‌شود. رسول خدا(ص) نیز به دنبال تشنگی خود و یاران، طلب آب کرده و فرموده است: «...هَلْ مِنْ مُغِیثٍ بِالْمَاءِ...». همچنین در سنجش این روایت با دلیل عقل درمی‌یابیم که نه‌تنها تضادی بین این دو وجود ندارد بلکه عقل مستقل به‌واسطه اینکه این روایت، حاوی اتمام‌حجت و هدایت بدین واسطه برای دین خداست، بر آن صحه می‌گذارد؛ در سیره عقلا آب طلبیدن امری آمیخته با ذلت نیست.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Critique of the narration: "Drinking water from the water" From the perspective of hadith knowledge

نویسندگان [English]

  • Mohammad Reza shahroodi 1
  • mohammad farahani 2
1 Associate Professor, Department of Quranic and Hadith Sciences, University of Tehran, Tehran, Iran
2 Assistant Professor, Department of Education, Islamic Revolution University, Tehran, Iran
چکیده [English]

One of the words that Imam Hussain (AS) left behind on the day of Ashura, based on historical-narrative sources, is: "Sukuni sharbatan man al-ma'a" for "asking for water" from the enemies. Some have doubted the authenticity of attributing this saying to Imam (peace be upon him) and considered it fake. Asking for water is in line with fulfilling a divine duty. Also, the arguments of the opponents based on the principles of "Imam's grace" and "necessity to preserve life" in the Shiite school are incomplete. This narration is confirmed by submitting it to the current tradition and a quote from the Messenger of God (PBUH), which is useful in the above context; Because the Messenger of God (PBUH) asked for water when he and his companions were thirsty and said: "Hel Man Muqeesin Bait" and also in weighing this narration with the reason of reason, not only is there no contradiction between the two, but independent reason also confirms it. . slow because this narration includes the completion of the proof and asking for water does not mean humiliation from the point of view of the intellect.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Imam Hussein (AS)
  • Ashura
  • Esqouni
  • Hadith Criticism