تأثیر نظریه تعویض سند در تصحیح روایات من لا یحضره الفقیه و تهذیب الاحکام و الاستبصار

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشیار. گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی. دانشگاه قم. قم. ایران

چکیده

عالمان و محدثان امامیه به ویژه تا قرن هفتم هجری قبل از مرحوم سید بن طاووس و مرحوم علامه بیش از آن که به خبر ثقه توجه نمایند، به خبر موثوق به پرداخته اند و وثوق به صدور از ناحیه معصوم بیشتر مورد توجه بوده است تا وثوق به ناقل، لذا علمای امامیه بویژه قدمای آنان برخلاف عامه که از همان ابتدا احادیث را با توجه به وضعیت راوی بنابر نظر خود دسته بندی کرده بودند در تدوین روایات در کتب خود احادیث را این‌چنین تنظیم می نموده اند. لذا ضعف یا جهالت بعضی از راویان یا ارسال در سند یا قطع سند و یا اشکالاتی از این قبیل را موجب غیر معتبر شدن روایات خود ندانسته و آن ها را در کتب روایی خود ذکر کرده اند در این میان جمعی از علما تلاش نموده اند احادیثی که دچار ضعف و اشکالاتی اینچنینی هستند را با روشهایی تصحیح نمایند یکی از این روش ها روش تعویض سند است که در این مقاله به آن پرداخته می شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effect of the theory of Isnad exchanging on Man-La-Yahdrah-al-Faqih and Tahhib-Al-Ahkam and Al-Istbasar

نویسنده [English]

  • MohammadAli Raghebi
Associate Professor. Department of Jurisprudence and Fundamentals of Islamic Law. University of Qom. Qom. Iran
چکیده [English]

Ulama’ and Imamiyyah scholar of Hadith, especially until the 7th century before the Seyyed Ibn Tavus and the late Allameh, have paid more attention to reliable (MOVATHAGH) Hadith than to the (THEGHE) Hadith of trust, and trusting the issuance from the source of the innocent (MA’ASUM) has been more important than trusting transferor, and therefore, the scholars of the Imamiyyah, especially their predecessors, unlike the Sunni scholars, who from the very beginning had categorized the hadiths according to the status of the narrator according to their opinion, have arranged the hadiths in their books in this way, unlike the general public. Therefore, the weakness or unknownness of some narrators, or discontinued in the Isnad, or such problems, did not make their Hadiths invalid, and they mentioned them in their Haditg books. In the meantime, a group of scholars have tried to correct the hadiths that have such weaknesses and problems with methods. One of these methods is the Isnad replacement method, which is discussed in this article.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Isnad exchanging
  • Tahdhib-Al-Ahkam
  • Man-La-Yahdrah-al-Faqih
  • Al-Istbasar
  • Al-Kafi