اعتبارسنجی روایات ابی‌بصیر در الغیبة نعمانی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

کارشناسی ارشد علوم قرآن و حدیث / دانشکده علوم و معارف قرآن / دانشگاه قرآن و حدیث / قم / ایران

چکیده

محمد بن ابراهیم نُعمانی، متکلم و محدث شیعی قرن چهارم هجری است. مشهورترین و قابل اعتماد‌ترین اثر و در دسترس‌ترین اثروی، فعلاً کتاب الغیبه اوست؛ که در اوایل دوره غیبت کبری و با به درازا کشیده شدن غیبت امام زمان(ع) نگارش یافته است. با توجه به این که بیشترین میزان روایات مهدویت و غیبت، متعلق به شخص ابوبصیر هستند و در کتاب الغیبه نعمانی نیز، حدود 11 راوی بیشترین میزان روایات (یعنی ٥١ روایت) را از او به خود اختصاص داده‌اند، اکنون این تعداد زیاد روایات ابوبصیر پیرامون مسئله غیبت و مهدویت، سؤالاتی را پیش‌روی ما قرار می‌دهد که: چرا بیشتر روایات غیبت، از ابوبصیر هستند؟ آیا این وضعیت ارتباطی به فرقه‌های انحرافی ایجاد شده در زمان صادقین(ع) و مسئله غیبت و مهدویت ندارد؟ و از سوی دیگر، آیا این روایات معتبرهستند؟ در نوشتار حاضر، ضمن گزارش آماری روایات ابوبصیر، به بررسی وضعیت رجالی او و راویان او در الغیبه نعمانی پرداخته شده است؛ و در انتها نتیجه‌گیری شده است که بیشتر روایات او، از طریق فرقه واقفیه به کتاب الغیبه سرایت نموده است؛ و این روایاتِ مهدوی، معتبر نیستند

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Validation of Abi Basir's hadiths in al-Ghaibah No'mani

نویسنده [English]

  • kazem ostadi
Master of Quranic and Hadith Sciences / Faculty of Quranic Sciences and Education / University of Quran and Hadith / Qom / Iran
چکیده [English]

Muhammad bin Ibrahim No'mani is a Shiite theologian and hadith scholar of the 4th century of Hijri. The most famous and most reliable work and the most accessible work is currently his book Al-Ghaibah; which was written at the beginning of the period of Kabri's absence and with the prolonged absence of Imam Zaman (a.s.). According to the fact that the largest number of Mahdism and occultism narrations belong to Abu Basir and in Al-Ghaibah Nu'mani book, about 11 narrators have attributed the largest amount of narrations (i.e. 51 narrations) to him, now this large number of Abu Basir's narrations around Absence brings questions to us: Why are most of the narrations of Absence from Abu Basir? Does this situation have nothing to do with the deviant sects created during the time of Sadegheen (pbuh) and the issue of Mahdism? In the present article, along with the statistical report of Abu Basir's narrations, the status of his royal status and his narrators in al-Ghaibah Nu'mani have been investigated; And at the end, it has been concluded that most of his narrations have spread to Al-Ghaibah book through the Waqfi sect. And these traditions of Mahdavi are not valid

کلیدواژه‌ها [English]

  • Al-Ghaibah Nu'
  • mani, Abi Basir, Waqfieh, Mahdavi traditions, occultation