نویسنده = سید محمدرضا حسینی‌نیا
اعتبارسنجی روایات تفسیری ناظر بر قطع رسالت از نسل حضرت یوسف

دوره 12، شماره 2، آذر 1399، صفحه 197-222

10.22052/12.2.9

سید محمدرضا حسینی‌نیا؛ سهراب مروتی؛ امین ذوالفقاری‌فر


واکاوی و نقد روایات غلوآمیز دربارۀ امامان در دو تفسیر عیاشی و قمی

دوره 11، شماره 2، اسفند 1398، صفحه 339-360

10.22052/0.22.339

فرحناز پرویزی؛ مهدی اکبرنژاد؛ سید محمدرضا حسینی‌نیا؛ یدالله حاجی‌زاده