نویسنده = ������������ ��������
تحلیل انتقادی از رویکرد فیض کاشانی در جمع روایات متعارض در تفسیر صافی

دوره 11، شماره 2، اسفند 1398، صفحه 119-154

10.22052/0.22.119

نفیسه کوثری‌نیا؛ مهین شریفی؛ رحمت‌الله عبدالله‌زاده آرانی؛ عبدالهادی فقهی‌زاده