کلیدواژه‌ها = مبانی غیر معرفتی
اجتهاد در تفسیر روایی نورالثقلین

دوره 1، شماره 1، فروردین 1388، صفحه 22-44

محمدعلی مهدوی راد؛ عباس مصلایی‌پور؛ حمیدرضا فهیمی‌تبار